Kişiler ve Kurullar

Editörler / Editors

  1. Fatih Özkan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye
  2. İlyas Altuner, Iğdır Üniversitesi, Türkiye

Editör Yard. / Assoc. Editor

  1. Hilmi Karaağaç, Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye

Dil Editörü / Language Editor

  1. Tuba Nur Umut, Ankara Üniversitesi, Türkiye

Sorumlu Müdür / Resp. Director

  1. Alaaddin Yanardağ, Iğdır Üniversitesi, Türkiye