MOBBİNG: ÇALIŞAN BİREYLERE UYGULANAN KÖTÜ MUAMELENİN KÜRESEL ADI / Mobbing: Global Name of Malreatment Applied to Employed Individiuals

Alaaddin Yanardağ

Öz


İş yerinde psikolojik şiddet (mobbing), işyerinde çalışanlara üstleri, astları veya eşit düzeydeki çalışanlar tarafından sistematik bir biçimde uygulanan her türlü kötü muamele, tehdit, şiddet, aşağılanma gibi davranışları ifade eder. İşyerinde psikolojik baskıyla, hem bireysel, hem de kurums al olarak mücadele edilmelidir. Bütün bu mücadele yollarından ayrı olarak, yasal yollara başvurmaktan da kaçınılmamalıdır. Çalışan kişiyi, canından bezdirmeye, işi bırakmaya yönelik, bir tür psikolojik taciz ve şiddetin uluslararası kavramsal adı mobbingdir. Peki, bu şiddeti uygulayanlar kimlerdir ve mobbinge karşı kendimizi nasıl savunabiliriz? Bu yazıda bu temel sorun ve çözüm yöntemi ele alınmaya çalışılacaktır.

*****

Psychological violence at work (mobbing) refers to any maltreatment, threat, violence or humiliation that is systematically applied by employees, superiors, subordinates or equal workers to employees at work. The workplace must be struggled with psychological pressure, both as an individual and as an institution. Apart from all these ways of struggle, resorting to legal means should not be avoided. The international conceptual name of a kind of psychological harassment and violence against the working person, napping, leaving work, is mobbing. Well, who are those who are implementing this violence and how can we defend ourselves against mobbing? In this article, this fundamental problem and solution method will be tried to be discussed.

Anahtar Kelimeler


Psikolojik şiddet, psikolojik baskı, mobbing, kötü muamele, işyeri çalışanları, çözüm girişimi / Psychological violence, psychological pressure, mobbing, maltreatment, employees, solution initiative.

Tam Metin:

PDF

Refback'ler

  • Şu halde refbacks yoktur.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________<br

ISSN: 2618-6179 (Online)

© Entelekya Mantık-Metafizik Okulu