Yazar Detayları

Aykaç, Fettah, Sabahattin Zaim Üniversitesi, Türkiye

  • Sayı 5 (2019) - Makale / Article
    TÜRKİYE’DE ERKEN İSLAM MİMARİSİ EĞİTİMİNDEKİ KAYNAKLARIN YETERSİZLİĞİ VE MEVCUT KAYNAKLARDAKİ ORYANTALİST ETKİLER SORUNU (I) / Problems of Incomplete Informations and Orientalist Influences in Resources in Early Muslim Architecture Education in Turkey (I)
    Öz  PDF